garage hoeks

Alles wat u moet weten over de bedrijfsautoverzekering

Wanneer u er als onderneming voor heeft gekozen om één of meerdere nieuwe bedrijfsauto’s te kopen spreekt het voor zich dat u ook een bedrijfsautoverzekering zult moeten afsluiten. Het vinden van de meest geschikte verzekering is iets waar bedrijven nog wel eens de nodige hinder mee durven te ondervinden. Nochtans hoeft dit niet noodzakelijkerwijs een groot probleem te zijn, integendeel. Bent u ook nog op zoek naar de best mogelijke bedrijfsautoverzekering voor uw bedrijfswagen? Dan kan het zonder meer interessant zijn om u even te verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie.

Kunt u de bedrijfsautoverzekering als onkosten inboeken?

Laat ons in eerste instantie even een vraag beantwoorden welke door menig aantal bedrijven en ondernemers wordt gesteld. Is het namelijk mogelijk om de premie van uw bedrijfsautoverzekering in te brengen als onkost in uw onderneming of niet? Dat is zeker het geval. Belangrijk daarbij is uiteraard wel dat de bedrijfsauto ook daadwerkelijk op de onderneming werd aangekocht. Met andere woorden, het bedrijf en niet uzelf als zaakvoerder is eigenaar van de auto. In dat geval is het perfect mogelijk om alle aan het voertuig gerelateerde kosten in te brengen in het bedrijf. Dit geldt dus ook voor de verzekeringspremie.

Voor wat het inbrengen van de premie van de bedrijfsautoverzekering in de onderneming betreft moet er ook wel rekening worden gehouden met een mogelijks gedeeltelijk privégebruik van de auto. Met andere woorden, wordt de bedrijfsauto ook buiten het bedrijf gebruikt? Dan bestaat de kans dat uw accountant zal aangeven dat de premie slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken van het bedrijfsresultaat. Dit is echter volledig afhankelijk van de situatie van uw bedrijf en de mogelijkheden waarover u beschikt. Even te rade gaan bij een accountant kan op dit vlak zorgen voor de nodige duidelijkheid.

In welke vormen bestaat de bedrijfsautoverzekering?

De bedrijfsautoverzekering is een verzekering die kan worden afgesloten in tal van verschillende vormen. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen de volgende opties:

 1. De standaard en wettelijk verplichte WA-bedrijfsautoverzekering;
 2. De beperkt casco bedrijfsautoverzekering;
 3. De volledige casco of allrisk bedrijfsautoverzekering;

Op z’n minst moet elke bedrijfsauto die in het verkeer wordt gebracht WA zijn verzekerd. Het is mede omwille van deze reden dat deze dekking deel uitmaakt van elk type bedrijfsautoverzekering welke op de markt is terug te vinden. Let wel, op het ogenblik dat u ervoor kiest om uitsluitend een WA bedrijfsautoverzekering af te sluiten zult u kunnen vaststellen dat er op geen enkele manier schade aan de eigen auto wordt gedekt. De enige vorm van schade die is verzekerd is dan ook deze die wordt aangericht ten opzichte van derden. Naast verzekeringen voor uw bedrijfsauto zijn er bijvoorbeeld ook speciale caravanverzekeringen en motorverzekeringen.

Wat dekt de beperkt casco bedrijfsautoverzekering?

De tweede bedrijfsautoverzekering waarvoor u kunt kiezen is de zogenaamde beperkt casco bedrijfsautoverzekering. Deze verzekering geniet een niet onaanzienlijke populariteit. Heel wat bedrijven willen dan ook in de praktijk graag hebben dat bepaalde risico’s met betrekking tot hun bedrijfsvoertuigen worden gedekt, maar dan wel zonder dat ze daarvoor de vaak erg hoge kosten van de allrisk bedrijfsautoverzekering moeten betalen. Dat is mogelijk door te kiezen voor deze enigszins beperkte(re) optie. Door het afsluiten van deze beperkt casco bedrijfsautoverzekering kunt u in de praktijk rekenen op de onderstaande dekkingen:

 1. Schade die het gevolg is van een aanrijding met een dier;
 2. Schade die is veroorzaakt door een brand of een explosie;
 3. Schade als gevolg van joyriding met het bedrijfsvoertuig;
 4. Ruitschade waaronder ook een sterretje in de voorruit;
 5. Financiële schade als gevolg van diefstal;

Het spreekt voor zich dat u als onderneming altijd voor u zelf dient te bepalen in welke mate het afsluiten van een beperkt casco bedrijfsautoverzekering voor u al dan niet interessant kan zijn. In de praktijk kan er echter worden vastgesteld dat deze verzekering voor menig aantal ondernemingen een prima, gulden middenweg vormt tussen de WA-verzekering aan de ene kant en de allrisk bedrijfsautoverzekering aan de andere kant.

Wanneer is de allrisk bedrijfsautoverzekering de beste keuze?

De derde optie waarover u beschikt voor wat een bedrijfsautoverzekering betreft is de allrisk verzekering. Het gaat hierbij om een verzekering die alle mogelijke schadegevallen dekt. In de basis betreft het hier eigenlijk een beperkt cascoverzekering welke nog is aangevuld met één extra dekking. Het gaat hierbij overigens niet zomaar om eender welke extra dekking, maar wel om een extra dekking voor eigen schade. Met andere woorden, op het ogenblik dat u schade aanbrengt aan de eigen auto kan de verzekeraar ook daarin tussenkomen.

Bovenstaande is natuurlijk geweldig en zal voor veel bedrijven meteen ook de doorslag geven om te kiezen voor een allrisk bedrijfsautoverzekering. Het is echter zo dat er aan deze verzekering ook belangrijke aandachtspunten verbonden zijn. Zo is de allrisk bedrijfsautoverzekering niet alleen erg duur, daarnaast is het ook nog eens zo dat ze niet altijd kan worden afgesloten. Heeft u met andere woorden een tweedehandse bedrijfsauto gekocht die bijvoorbeeld reeds enkele jaren oud is? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat het afsluiten van een allrisk bedrijfsautoverzekering wellicht zelfs niet langer mogelijk is.

Besparen op de bedrijfsautoverzekering met deze tips

Niet alleen voor consumenten, maar zeker ook voor bedrijven is het in de praktijk vaak erg belangrijk om te kunnen besparen op de kostprijs van hun autoverzekering. Net zoals geldt voor de gewone autoverzekering is het ook bij de bedrijfsautoverzekering zo dat er rekening kan worden gehouden met verschillende interessante bespaartips. Denk hierbij aan:

 1. Het vrijwillig verhogen van het eigen risico van de bedrijfsautoverzekering;
 2. ervoor kiezen om een bedrijfsauto met beperkt vermogen te kopen;
 3. Het inperken van het aantal dekkingen waar u op kunt rekenen;

De bovenstaande drie bespaartips zijn nog lang niet alles. Voordat u een bedrijfsautoverzekering afsluit wordt het dan ook in de praktijk steevast aangeraden om een objectieve vergelijking uit te voeren. Enkel en alleen door het uitvoeren van zo’n vergelijking voorkomt u namelijk dat u onverhoopt alsnog te veel zult moeten gaan betalen voor uw gloednieuwe bedrijfsautoverzekering. Let wel, wees er zeker van dat u een dergelijke vergelijking gaat uitvoeren op een betrouwbare en bij voorkeur ook objectieve website.

Kijk op Diks.nl voor een overzicht van alle mogelijke verzekeringen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *